Saturday, 04 August 2018 00:00

Indonesie-Japan tentoonstelling versterkt de culturele samenwerking tussen Indonesie en Japan

Written by 
Rate this item
(0 votes)
foto : voinews.id/rezha foto : voinews.id/rezha

 

== in de reeks van 110 jarige Nationale Verrijzenis dag samen met 60 jarige Diplomatieke betrekkingen tussen Indonesie en Japan viering, hielden het ministerie van onderwijs en cultuur met Indonesische Nationale Bibliotheek en Indonesische Nationale Archief (ANRI), Nationale Nieuws Kantoor (LKBN) Antara, en Indonesische Algemene Drukkerij bijkantoor van Surakarta/Lokananta een historische tentoonstelling met de thema “Bloeiende mais tussen geweer en Sakura”. Dit evenement werd officieel op 2 augustus 2018 door de directeur general van cuturele zaken, van het ministerie van onderwijs en cultuur, Hilman Farid geopend. Volgens hem is een paar materialen die worden tentoongesteld, zijn nieuwe materialen en hebben nog niet naar het publiek worden tentoongesteld. Daaroom zal dit evenement veel informaties over Japanse besetting periode in Indonesie, in 1942-1945

Een deel van dit tentoonstellingsmateriaal is zojuist voor het eerst getoond. Sommige zijn afkomstig uit Nederland, de nationale bibliotheek, het nationale archief en we willen dat deze materialen toegankelijker worden voor het publiek. We hebben ook een boek gepubliceerd op 14 augustus in de Antara Gallery. Het is de bedoeling dat deze tentoonstelling in andere steden zal plaatsvinden, zodat meer mensen zullen weten, omdat de verstrekte informatie erg belangrijk is, namelijk informatie over de toekomstige bezetting in 1942-1945

 ==Hilmar legde verder uit dat het doel van deze tentoonstelling was om de gemeenschap onderwijs te geven en de hart-tot-hartrelatie tussen Indonesië en Japan, die lange tijd was gevestigd, met name in culturele aspecten, te versterken. Verwacht wordt dat deze activiteit mogelijkheden opent voor samenwerking op cultureel gebied tussen de twee landen die in de toekomst sterker, breder en dynamischer zijn. Hilmar zei ook dat zijn partij de uitwisseling van historische bronnen tussen Indonesië en Japan had besproken. Omdat er nog steeds veel historische bronnen van Indonesië zijn die niet toegankelijk zijn in Japan.//voinews/ind

Read 94 times

COMMENTAAR