03
May

===Justitie Muhammad Ghazali, rechter Muhammad Ghazali, in Bogor, West-Java, zei op woensdag (2/5) dat hij optimistisch is dat Indonesië zich in de toekomst zal ontwikkelen tot een ontwikkeld land. Dat is volgens hem niet alleen gebaseerd op de natuurlijke rijkdom van Indonesië, maar ook op het vermogen van de Indonesische natie om eenheid te creëren te midden van diversiteit. Rechtvaardigheid Muhammad Ghazali noemt Indonesië de initiatiefnemer van het Forum voor raadpleging van islamitische geleerden en geleerden over de hele wereld, Indonesië is in staat om de wereld de ware vorm van de islam te laten zien, als een religie die in staat is om alle verschillen te bemiddelen//

"Daarom zie ik een grote toekomst voor dit land, niet alleen vanwege zijn economische en materiële middelen, maar vanwege zijn vermogen om verschillende opvattingen te absorberen om eenheid van diversiteit te creëren. De verschillende delen combineren in één nationale agenda. Met het initiatief van dit land voor de moslimwereld, wat we ook bespreken over Wasathiyyah, heeft het onze opvatting over hoe de islam vandaag wordt gepresenteerd verder verduidelijkt. En ik hoop dat deze inspanning zal worden voortgezet en de voortzetting nuttige resultaten zal opleveren insha'Allah."

Verdere rechtspraak Muhammad Ghazali zei, de Indonesische natie heeft een natuurlijk kapitaal dat resulteerde in het initiatief voor de implementatie van het raadplegingsforum op hoog niveau van Ulama en islamitische geleerden van de wereld. Volgens hem ligt de hoofdstad in de rijkdom van cultuur en geschiedenis die het Indonesische volk tot een grote natie heeft gevormd. De Indonesische natie heeft in vergelijking met andere naties geleid tot een volledig kapitaal en een natuurlijke kwalificatie om de uitdagingen die zich voordoen tegen te ga// (ndy)

 

03
May

 

===Extreme en radicale interpretaties van islamitische leerstellingen kunnen leiden tot valse gedachten en daden. Dit werd overgebracht door leden van de Suro Raad van Nahdlatul Ulama van Afghanistan, Fazalghani Kakar, aan de zijlijn van het houden van het Overlegforum op hoog niveau van Ulama en de Wereld Moslimgeleerden over Islamitische of Islamitische Isathiyyah in Centraal Indonesië in Bogor, West-Java, Indonesië. vindt plaats 1 tot 3 mei // Volgens Fazalghani heeft zijn land de afgelopen 40 jaar geleden door het extreme en radicale begrip van de islam. Radicalisme ontstaat uit onwetendheid en onwetendheid in het begrijpen van de ware leringen van de islam. Daartoe zal het die gedachte bestrijden of verfijnen door te onderwijzen en een goed begrip van de islam te bieden door Islamitische Wasathiyyah-educatie voor de jonge generatie van het land.//

 

"Eigenlijk zoals je ziet, hebben we in Afghanistan de afgelopen veertig jaar geleden. En een van de belangrijkste redenen voor dit lijden is een extreme en radicale interpretatie door enkele en verschillende groepen van islamitische leringen. Dat is waarom we van de andere kant moeten werken, dat wil zeggen met Islamitische wasathiyyah in het echte beeld van de islam die aan onze jeugd en aan de mensen in ons land zal worden gepresenteerd."

 

Fazalghani beweerde dat er op verschillende plaatsen in de wereld radicalisme bestond, dus het vergde een goede samenwerking tussen geleerden en moslims en sloot de mogelijkheid van samenwerking met aanhangers van andere religies niet.//voinews/DP

 

 

04
May

 

===Indonesië en Brunei Darussalam hebben zich ertoe verbonden de bilaterale samenwerking op verschillende gebieden te versterken. Een van deze verplichtingen wordt door het bilaterale bezoek van Sultan en Yang Di-Pertuan Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah, aan Indonesië op 2 en 4 mei gerealiseerd. De 29ste Sultan van Brunei ontmoette de President van de Republiek Indonesië Joko Widodo op donderdag 3 mei in het Istana negara, Jakarta. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi vertelde de media in Jakarta op woensdag 2 mei dat de bilaterale bijeenkomst gesproken heeft over pogingen om de bilaterale relaties en samenwerking op verschillende gebieden te versterken, met name de bescherming van Indonesische burgers//

"Eén plan, natuurlijk nog steeds praten over economische problemen, er is handel, er zijn investeringen en ga zo maar door. De tweede is contact tussen mens en mens in die zin dat het aantal inwoners van Brunei Darussalam ongeveer 80.000 mensen telt. Welnu, 80.000 van de 400.000 inwoners van Brunei Darussalam zijn Indonesische staatsburgers. Dus het probleem van de bescherming van Indonesische burgers die daar wonen, is ook heel belangrijk voor Indonesië."

Minister Retno Marsudi voegde eraan toe dat Indonesië en Brunei Darussalam momenteel een memorandum van overeenstemming opstellen met betrekking tot de plaatsing en bescherming van Indonesische werknemers. Het memorandum van overeenstemming is echter niet ondertekend tijdens deze bilaterale vergadering. Hij hoopt dat het memorandum van overeenstemming dat de laatste fase is ingegaan door beide landen tijdens de volgende bilaterale bijeenkomst in de nabije toekomst kan worden ondertekend. Naast het bespreken van de versterking van de bilaterale betrekkingen en de samenwerking tussen de twee landen, biedt Indonesië ook zijn strategische industrie aan Brunei Darussalam.//voinews/ind

03
May

==== De speciale afgezant van de president voor dialoog en interreligieuze samenwerking en beschaving Din Syamsuddin uitte dinsdag in het Bogor-paleis in West-Java zijn wens dat het Forum van Overleg van Ulema en islamitische geleerden van de wereld in staat zal zijn bij te dragen aan de vestiging van de wereldbeschaving. Volgens hem is een forum van klerikaal overleg dat het thema van de gematigde islam behandelt, nodig om de uitdagingen van de wereld, gekleurd door een ander begrip van de islam, te beantwoorden door een handvol groepen die het idee van de islam als gematigde religie hebben ondermijnd Bovendien wordt de wereld volgens hem momenteel geconfronteerd met uitdagingen van wereldwijde onzekerheid, wereldwijde schade en geweld in de naam van religie. Volgens hem heeft Indonesië het concept gematigde islam geleerd dat wordt gekenmerkt door het concept van Pancasila, de grondwet van 1945 en Bhinneka Tunggal Ika, die de vorm van een gematigde islam weerspiegelt.

"En daarom hebben we uw suggestie nodig, vooral voor het idee van Indonesië om Islam te willen is om onze opionions over de Indonesische ervaring te delen. Onze ervaringen. Omdat we geloven dat de soort islam die we in Indonesië begrepen inderdaad wasatiyatul Islam is. Pancasila en de grondwet van 1945, en het nationale motto van de eenheid in de verscheidenheid is naar mijn mening inderdaad de manivestatie van het middenpad Islam of wassatiyatul Islam."

Verder hoopt Din Syamsuddin dat het Overlegplatform van islamitische moslimgeleerden en islamitische geleerden wereldwijd de revitalisering van gematigd begrip van de islam kan aanmoedigen, niet alleen in Indonesië, maar ook in de rest van de wereld.

==Volgens hem zal het bestaan van een gematigde islamitische Wasathiyyatul of de islam in staat zijn om de ontwikkeling van een vreedzamere, veiligere en welvarender wereld aan te moedigen en tegelijk de vooruitgang van de wereld te bevorderen. (Ndy)

COMMENTAAR