Historische achtergrond

The Voice of Indonesia, was nauw verwant aan de historische rol die het speelde bij de totstandkoming van de Indonesische staat in de jaren veertig, zoals "de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd radio, algemeen bekend als de stem van vrij Indonesië.

Een van de oprichters van Radio Republik Indonesia, de late heer Yusuf Ronodipuro, zond de tekst uit van de proclamatie van de Indonesische onafhankelijkheid. Door kortegolfuitzendingen in Bandoeng trok deze 'diplomatie-radio' met succes de wereldgemeenschap aan en de proclamatie van de onafhankelijkheid van Indonesië op 17 augustus 1945 werd snel erkend door landen als India, Egypte enz. In 1950 veranderde de Voice of Free Indonesia zijn naam in STEM VAN INDONESIË of Suara Indonesië.

VOI heeft ook intensief de eerste Afro-Aziatische Conferentie uitgezonden die werd georganiseerd in Bandung, de hoofdstad van West-Java van 18 - 24 april 1955, waarin landen uit de continenten van Azië en Afrika de Tien Principes van Bandung uitvaardigden. Deze Bandung-geest heeft de naties in het bijzonder in Azië, Latijns-Amerika en Afrika ertoe aangezet om zich te bevrijden van het kolonialisme.

In de Preambule van de grondwet van 1945 staat duidelijk dat vrijheid het onvervreemdbare recht van alle naties is. Daarom moet allerlei kolonialisme op deze aarde worden afgeschaft omdat het niet in overeenstemming is met de mensheid en rechtvaardigheid. Tijdens de New Order-periode was VOI operationeel onder de voormalige Afdeling Informatie, vastgelegd onder Broadcast Act nummer 24/1997. Maar na een politieke hervorming in Indonesië in Indonesië, heeft Indonesië de media buiten de controle van de regering gesteld, waaronder Voice of Indonesia. In 2002 werd onder uitzendwet nummer 32/2002 VOI onafhankelijker.

VOI houdt de geest levend. Wij geloven dat elke vorm van onrecht en elke vorm van kolonialisme onmenselijk is, daarom moeten ze worden geëlimineerd. We geloven echt dat we door waardigheid de mensenrechten, de gelijkheid van rassen en naties zeer respecteren en altijd op vreedzame wijze elk soort geschil beslechten. We denken dat onze grootste bijdrage aan de wereld is dat we een waardige rol kunnen spelen, hoe klein het ook is.

Vanaf 1 juli 2008, VOI 24 uur per dag uitgezonden in 10 talen waaronder Indonesisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Arabisch, Japans, Mandarijn, Maleis en Koreaans via terrestrische 9.525 kHz en internet-transmissiemodi. Na een heroriëntatie op het programma, sinds 2010, VOI heeft slechts 8 talen-programma's namelijk; Bahasa Indonesia, Engels, Arabisch, Mandarijn, Japans, Frans, Spaans en Duits. Maar in 2017 introduceert VOI opnieuw een Nederlands taalprogramma, dus nu heeft VOI 9 talenprogramma's.

Als we een informatietijdperk binnengaan, hebben luisteraars een verscheidenheid aan mogelijkheden om naar VOI te luisteren; terrestrische op SW, streaming op het net en ook met behulp van smartphone met RRI Play.

VOICE OF INDONESIA ADDRESS

Jl. Merdeka Barat, 4-5, 4th Floor,

Jakarta 10110.

Phone : +62 21 3456 811,

Fax     : +62 21 3500 990

email  : voi@voinews.id

POPULAIRE

  • Voice Of Indonesia
  • Radio Republik Indonesia
  • RRI World Service
  • VoinNews.ID
  • VOI

SOCIALE MEDIA