23
May

 

Vrouwelijke figuren uit 100 landen komen bijeen in Yogyakarta om de 35e vergadering van de Algemene Vergadering Internationale Raad van Vrouwen (GA ICW) bij te wonen op 12 en 19 september 2018. Generaal-voorzitter van Kowani (Indonesisch vrouwencongres) Giwo Rubianto Wiyogo zei hier maandag dat op de 35ste internationale IC ICW-bijeenkomst een aantal vrouwenfiguren in de wereld aanwezig zullen zijn, waaronder vice-president Leni Robredo en vicevoorzitter voor vrouwen en gezinnen van de Islamitische Republiek Iran Masoumeh Ebtekar.

Giwo zei dat de 35e ICW-delegatie onder meer de Village Economic Hall bezoekt rond Borobudur Magelang, Midden-Java. Ze zullen uit de eerste hand het succes van de overheid zien met lokale gemeenschappen om de rol van vrouwen in de verbetering van de gezinseconomie te versterken.//voinews/ant/ind

23
May

 

De Indonesische regering nodigt de G20-lidstaten uit om concreet bij te dragen aan de strijd tegen het terrorisme. Evenzo werd het persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen door Antara persbureau in Jakarta op maandag. Dit werd door minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi gezegd tijdens het "werkdiner" van de minister van Buitenlandse Zaken van de G20, die op zondag (20/5) lokale tijd de serie G20-ministersvergaderingen in Buenos Aires, Argentinië begon. De vergadering werd bijgewoond door 21 ministers van Buitenlandse Zaken van de G20-lidstaten en andere uitgenodigde landen om aanwezig te zijn. In de vergadering, zo bevestigde minister van Buitenlandse Zaken Retno, is de dreiging van terrorisme nog steeds hoog en zeer reëel. Het is vorige week te zien op verschillende evenementen in Indonesië.

 

Zij legde uit dat politie en Indonesische veiligheidsautoriteiten snel oprukken om terroristische netwerken te identificeren en te vangen. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken sprak ook zijn waardering uit voor de steun en solidariteit van G20-landen bij de reactie op terroristische acties in Indonesië. zij zei dat het incident van zelfmoordaanslagen in Surabaya zorgwekkend was omdat het alle familieleden betrof, inclusief kinderen in geval van terrorisme. Daaraan gerelateerd nodigt de Minister van Buitenlandse Zaken Retno de G20-leden uit om de wereldwijde samenwerking bij het bestrijden van terrorisme te versterken. Daartoe heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië voorgesteld dat de kwestie van terrorismebestrijding integraal deel uitmaakt van de discussie in de G20. (Antara)

22
May

 

Indonesische studenten die aan de Al-Azhar Universiteit in Caïro, Egyptestuderen, bezochten met veel enthousiasme de 110e Nationale Ontwaakt Dag Ceremonie in het Cultureel Centrum van de Ambassade van de Republiek Caïro op zondag (25/5) in de middag in Cairo. President van de Indonesische studentenunie in Egypte, PangeranArsyad, zei dat Indonesische studenten in Egypte Nationale Ontwaakt Dag als een momentum om zichzelf te verbeteren,in het zoeken naarwetenschapin het buitenland,om te worden beoefend voor de Indonesische natie. Bovendien werd dit moment een reflectie voor studenten in Egypte, om actiever in het vervullen van onafhankelijkheid te zijn. Alsdevoorzittervan de Indonesische studenten in Egypteorganisatienodigt Prins Arsyad andere studenten uit die in Egypte zijn om ambassadeurs van de natie te worden. Zodat het positieve beeld van de natie kan worden gezien door het volk van Egypte en andere burgers die momenteel allebei in Egypte studeren.

"Studenten die in het buitenland zijn, worden automatischdeambassadeur van de natie. Dus als een ambassadeur van onze natie kan een rol spelen om Indonesië te promoten, zowel nationaal, individuen, omdat het ons karakter ziet. Of we laten de culturen of voordelen zien die Indonesië bezat. Egypte was een getuige dat de strijd voor Indonesische onafhankelijkheid door zijn studenten werd gesteund."

Naast studenten werd de herdenkingsceremonie van de Nationale Ontwaakt Dag ook door diplomaten en personeel van deIndonesischeAmbassadeinCaïro onder leiding van de Indonesische ambassadeur in Egypte, Helmy Fauzi bijgewoond. Ambassadeur Helmy Fauzi las de opmerkingen van de minister van Communicatie en Informatie van de Republiek Indonesië, Nationalomtwakensdagmoetworden door de zelfbewustmakingsinspanningen van elk Indonesisch volk om zichzelf te ontwikkelen en elke kans te grijpen voor het welzijn van de natiegeïnterpreteerd.

22
May

De Indonesische overheid blijft dewapenshandelnaar Egypte en Jordanië te verkennen, want Indonesië heeft een aantal staatsbedrijven die wapens produceren, zoals PT. Pindad, PT. Dahana en PT. Dirgantara Indonesia.IndonesischeDefensie Attaché AmbassadeinCairo, Egypte, Kolonel Laut Kemas Muhammad Ikhwan Madani, verteldenaarRRI op zondag (20/5 in Cairo) dat het de verkoop van dit wapen aan de Egyptische regering had verkend.In de afgelopen twee jaar, een aantal vertegenwoordigers van PT. Pindad, PT. Dahana en PT. DI, had een ontmoeting met de Egyptische regering.Volgens Kemas, is Egypte de grote markt voor het soort van kogels.

Zelfs de Egyptische militairen hebben gevraagd omde Indonesische kogels voorbeeldente sturen.Maar het Door het gebrek aan luchtvaartmaatschappijen die kogelvoorbeeldenvoor verschillende soorten wapens willen vervoeren, kan dit echter niet aan het Egyptische leger worden gegeven.Daarnaast onderzoekt de regering van Indonesië ook de samenwerking met de Jordaanse regering bij de gezamenlijke productie van tactische wapens en lichte wapens.Daartoe heeft het een memorandum van overeenstemming tussen PT ondertekend. Pindad met PT. King Abdullah Design and Development Bureau, dat onlangs werd gehouden,en werddoorde minister van Defensie RI Ryamizard Ryacudu getuige.

"Eerder in mei warenik met de minister van Defensie getuige van de ondertekening van MoU tussen PT. Pindad met King Abdullah Design and Development Bureau voor samenwerking. Samenwerking vansommigetactische voertuigen of lichte wapens." zei Kemas Muhammad Ikhwan Madani

Kemas Muhammad Ikhwan Madani voegde toe dat Egypte een strategische rol speelt bij het handhaven van de veiligheidsstabiliteit in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Vooral met het Suezkanaal, dat een wereldstrook van de wereld is en die door honderdduizenden schepen waaronder het Indonesische schip wordt gepasseerd.