11
June

 

Vicevoorzitter van de Volksraadgevende Vergadering, Muhaimin Iskandar, zei dat de positie van Indonesië als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 2019 tot 2020 volledig moet worden benut om wereldvrede te creëren. Volgens hem is de verkiezing van Indonesië als een niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad voor de vierde keer ook een mandaat dat moet worden gehandhaafd.

Muhaimin zei in zijn schriftelijke verklaring die Antara op zaterdag (9/6) in Jakarta ontving, dat Indonesië de voorhoede moet zijn bij het versterken van de synergie tussen landen met de VN-Veiligheidsraad bij het handhaven van de vrede. Bovendien moet een overwegend islamitisch Indonesië de islamitische waarden van rahmatan lil 'alamin blijven uitspreken en alle vormen van terrorisme en extremistische bewegingen bestrijden.

11
June

 

Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi vertelde over de vier prioriteiten van Indonesië tijdens de niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor de periode 2019-2020 worden. De vierde prioriteit werd door Minister Retno Indonesië overgebracht via videoconferentie in Indonesië na de verkiezingen als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de VN Algemene Vergadering van de VN in New York op vrijdag (06/08). Zoals geciteerd door Antara op zaterdag (9/6), zei de minister dat de eerste prioriteit van Indonesië in de VN-Veiligheidsraad is te blijven bijdragen aan de inspanningen om de wereldvrede te bereiken.

Deze inspanningen zullen door de Indonesische regering worden ondernomen door een vreedzame dialoog en conflictoplossing aan te moedigen Volgens Retno Marsudi, zullen de inspanningen voor de wereldvrede te bevorderen ook nodig zijn om de capaciteit van de vredestroepen van de VN te verhogen, onder meer door versterking van de rol van vrouwen in de VN-vredesmacht. De tweede prioriteit is het opbouwen van synergie tussen regionale en VN-organisaties om de vrede en stabiliteit in de regio te behouden. De derde prioriteit is het vergroten van de samenwerking bij de bestrijding van terrorisme, extremisme en radicalisme. Bovendien is de vierde prioriteit van Indonesië in de VN-Veiligheidsraad het samenbrengen van vredesopbouw met inspanningen voor duurzame ontwikkeling.

11
June

 

Indonesië zal de synergie met Egypte versterken na als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor de periode 2019-2020 te zijn gekozen. Ambassadeur van de Republiek Indonesië in Egypte, Helmy Fauzy, onthulde dat Indonesië als een niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad meer proactief kan zijn in mondiale kwesties zoals conflictoplossing, humanitarisme en terrorisme. Hij hoopt dat Indonesië veel kan spelen om het groeiende begrip van radicalisme en extremisme te voorkomen. Helmy Fauzy in Caïro zei op zaterdag dat in het kader van de betrekkingen tussen Indonesië en Egypte de twee landen overeenkwamen om de kwestie tegen radicalisme en terrorisme als een probleem aan te pakken dat samen moet worden aangepakt.

 

"Het is duidelijk dat we goede betrekkingen hebben gehad met Egypte. En Egypte steunt ook de benoeming van Indonesië als een niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad. In de toekomst ben ik ervan overtuigd dat er veel samenwerking tussen Indonesië en Egypte zal zijn om de gezamenlijke inspanningen te bundelen om te anticiperen op de strijd tegen radicale verhalen die de religie hebben gekaapt. Momenteel is er ook een memorandum van overeenstemming tussen het (Nationaal Agentschap voor de bestrijding van terrorisme) met de Egyptische zijde om verder samenwerking tot stand te brengen in informatie-uitwisseling en andere inspanningen op het gebied van terrorismebestrijding." zei Helmy Fauzy

Volgens Helmy Fauzy is de Indonesische verkiezing als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad de erkenning van de wereld van de gang van zaken in Indonesië tot een echte partner voor vrede in het handhaven van de wereldvrede. Ook wordt aangenomen dat Indonesië een prominentere rol speelt bij het bevorderen van de wereldvrede door initiatieven voor vredesopbouw op lange termijn te nemen, zoals Palestina.

 

11
June

 

De ambassade van de Republiek Indonesië in Den Haag hield samen met de Indo Business Club (IBC) en het EU-Indonesische zakennetwerk (EIBN) een zakelijke bespreking over "Three Emerging Industries in Indonesië", die plaatsvond op de ambassade van de Republiek Indonesië in Den Haag, 6 juni 2018.

Voor ongeveer 40 deelnemers uit verschillende bedrijfswetenschappen in de gezondheidsindustrie, ICT en creatieve economie in Nederland, moedigde Ambassador Hague relevante partners in Nederland aan om te profiteren van de kansen in deze drie sectoren.

"De Indonesische gezondheidsindustrie zal naar verwachting tegen 2019 verdrievoudigen in vergelijking met 2014 tot USD 21 miljard in 2019 en de creatieve economie levert een bijdrage rond Rp. 990 triljoen en absorberen meer dan 16 miljoen arbeiders." zei Ambassadeur Puja.

In dit evenement was ook aanwezig als een hulpbron, onder andere, Triesti Ayu Prabwati (EIBN Jakarta), Alex Holsbergen van het Nederlandse Task Force Gezondheidsplatform Indonesië, Panggih Sudarsono van IT Diansa Solution bedrijf, en Tiurlina Tobing vertegenwoordigt creatieve industrie, praktijkmensen in de industrie film.

De samenwerking van de Indonesische promoties met IDB en EIBN zal naar verwachting niet alleen de informatie over samenwerkingsmogelijkheden in alle drie de sectoren verbreden, maar ook als een platform voor het delen van en discussies over de bedrijfscultuur in Indonesië. IDB is zelf een professionele organisatie die streeft naar meer contact en zakelijke samenwerking tussen Indonesië en Nederland. IDB-leden zijn Nederlandse zakenlieden van Indonesische afkomst. (Voinews/KBRI Den Haag)