Program Highlight

Program Highlight (871)

24
June

President Joko Widodo deed een beroep op ministeries en aanverwante instellingen om te zorgen voor duurzaamheid en consistentie bij het beheer van veenecosystemen om land- en bosbranden te voorkomen.

"Het beheer van het veenecosysteem wordt consequent uitgevoerd. Ik denk dat het Ministerie van Milieu en Bosbouw (KLHK), Bureau voor Turfherstel (BRG) en het Ministerie van Openbare Werken en Wonen (PUPR) zich blijven inspannen om het grondwaterpeil op peil te houden, zodat het veen land blijft nat ', verklaarde president Widodo dinsdag tijdens een beperkte bijeenkomst met als thema' Anticipating Forest and Land Fires 'in Istana Merdeka, Jakarta.

Het staatshoofd riep ook op om kanaalblokken en honderden vijvers op veengebieden te bouwen om het land nat te houden. De kanalen en stuwmeren houden bij brand ook de waterbeschikbaarheid rond veengebieden in stand. Verder richt de aanleg van boorputten zich op veenbevochtiging.

'We hebben andere technologieën toegepast voor het bevochtigen van veengebieden, maar we moeten consistent blijven', zei hij.

Het staatshoofd herinnerde eraan dat het droge seizoen in augustus 2020 de meeste Indonesische regio's zou treffen. De president wees erop dat 17 procent van het Indonesische grondgebied in april 2020 droogte had gekend, terwijl 38 procent van de andere regio's in mei 2020 en 27 procent in juni 2020.

"Droogte zal in de meeste regio's in augustus voorkomen. We hebben nog een korte voorbereidingstijd van een maand vanaf nu", voegde de president toe.//en.antaranews.com

23
June

Het verwelkomen van Indonesia Digital State 2035, verschillende doorbraken blijven worden ontwikkeld. In handen van het Ministerie van Communicatie en Informatie die campagne voert voor de "Proudly Made in Indonesia" Beweging. Minister van Communicatie en Informatie Johnny G Plate zei dat The Proudly Made Movement in Indonesië de National Movement for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Go Online of de transformatie van offline bedrijven naar online bedrijven wil ondersteunen. Johnny zei, een nationale campagne in de vorm van een uitnodiging voor alle mensen om het werk, de creativiteit en de innovatie van de kinderen van de natie te waarderen. Omdat MSME's een grote bijdrage leveren aan het nationale bruto binnenlands product, moeten MSME's worden overwogen. Aandacht besteden door 64 miljoen MSME's uit te nodigen om te migreren, van de fysieke markt naar de online markt. Van offline zaken naar online zaken.

21
June

 

Coördinerende minister van Economie Airlangga Hartarto zei dat Indonesië ten tijde van de Covid-19-pandemie een betere economische veerkracht had dan andere landen. Hij beweerde dat uit de voorspellingen van wereldwijde financiële instellingen bleek dat Indonesië nog steeds een betere groei had dan een land dat in 2020 door een recessie werd bedreigd. Airlangga zei dat alle landen tot de rode zone behoren, wat betekent dat alle landen tot de recessiezone behoren.

Van alle landen die de rode zone binnenkomen, zei Airlangga, zijn er nog steeds drie landen die positief zijn gegroeid, namelijk India, China en Indonesië. De Indonesische economie in 2020 zal naar verwachting positief blijven. Volgens prognoses van het IMF zal de economische groei van Indonesië 0,5 procent bedragen. Maar volgens de Wereldbank groeide de Indonesische economie dit jaar niet of nul procent. Op basis van de door Airlangga geciteerde prognoses van wereldwijde economische onderzoeksinstellingen, wordt voorspeld dat Indonesië een van de landen is die zich sneller herstelt. (tempo.co)

 

21
June

In de recente voorspelling van de Asian Development Bank (ADB) stond dat de Indonesische economie in 2020 naar verwachting met 1,0% zal krimpen. Maar de economische groei van het land zou in 2021 5,3% bedragen, als gevolg van sterkere uitgaven voor huishoudelijk gebruik, een verbeterd investeringsklimaat en een herstel in de wereldeconomie.

"De COVID-19-pandemie heeft wereldwijd en in Indonesië aanzienlijke economische ontwrichting veroorzaakt, met nadelige gevolgen voor banen en levensonderhoud, met name onder de meest kwetsbare segmenten van de samenleving", zei ADB Country Director voor Indonesië Winfried Wicklein in een persbericht dat Tempo ontving over 18 juni.

Wicklein stelde dat tijdige uitvoering van beleidsmaatregelen, zoals die welke zijn opgenomen in het programma voor economisch herstel van de Indonesische regering, een grote bijdrage zou leveren aan het herstel van Indonesië en het behoud van het welzijn van huishoudens.

In aanvulling op de jaarlijkse vlaggenschip-economische publicatie, de Asian Development Outlook (ADO) 2020 die in april is uitgebracht, voorspelt ADB een groei van 0,1% voor de regio Azië en de Stille Oceaan in 2020. Dit wordt naar beneden bijgesteld ten opzichte van de voorspelling van 2,2% in april en zou de langzaamste groei voor de regio sinds 1961. De economische activiteit in andere landen in Zuidoost-Azië, zoals de Filippijnen (-3,8%) en Thailand (-6,5%), zal naar verwachting ook harder worden getroffen dan Indonesië in 2020, voordat het in 2021.

Beperkte handelsstromen en dalende toeristenaantallen hebben de economische vooruitzichten aanzienlijk verzwakt. Zoals verwacht in april zal de regionale economische groei in 2021 stijgen tot 6,2%. Het bruto binnenlands product (BBP) -niveau in 2021 zal onder de verwachtingen blijven en onder de trends van vóór de crisis.

De Indonesische economie daalde in het eerste kwartaal van 2020 tot 3,0% op jaarbasis. De binnenlandse consumptie daalde met 2,8% doordat huishoudens de discretionaire uitgaven verminderden, terwijl de consumptieve bestedingen van de overheid tekenen vertoonden van een geleidelijke opleving toen de sociale dienstverlening aan huishoudens werd uitgebreid.

De groei van de vaste investeringen vertraagde ook, maar recente investeringen om de internetverbindingen te verbeteren, zoals het Palapa Ring-project, hebben het mogelijk gemaakt dat de moderne industrie en diensten kunnen blijven werken te midden van mobiliteitsbeperkingen. De aanhoudende vraag naar palmolie en metaalertsen heeft een deel van de inkrimping van de export van diensten en olie en gas deels tegengegaan. Nu regeringen over de hele wereld het herstel van hun economieën stimuleren, kan een snellere opleving van de vraag naar de uitvoer van Indonesische grondstoffen de prognose helpen verbeteren.

"Hoewel de versoepeling van de mobiliteitsbeperkingen begin juni de economische activiteiten zal helpen hervatten, blijven er veel onzekerheden bestaan", aldus ADB's Country Economist voor Indonesië Emma Allen.

Ze vervolgde dat het economische herstelprogramma van de regering een wendbaar antwoord op de crisis biedt door technologie te gebruiken voor efficiënte levering en kansen te bieden om financiële inclusie te stimuleren en de wereldwijde waardeketens te versterken.

"We prijzen de tijdige inspanningen van de regering om meer investeringen te doen om een ​​billijke distributie van digitale infrastructuur te ondersteunen, onderzoek en ontwikkeling te bevorderen, gegevensbeheer te integreren en digitaal talent te ontwikkelen, die allemaal cruciaal zijn voor het versterken van toekomstige groeivooruitzichten", merkte Allen op.//en.tempo.co

21
June

Vlaggenschip Garuda Indonesia, president-directeur Irfan Setiaputra, heeft aangekondigd dat zijn bedrijf rechtstreekse vluchtroutes zal openen van grote landen naar Indonesië. Deze beslissing is bedoeld om inkomsten uit deviezen te trekken uit bezoeken van buitenlandse toeristen.

'Er komen discussies naar voren dat Garuda wordt gevraagd om rechtstreeks naar steden als Parijs te vliegen, en vervolgens naar andere landen zoals de VS, Europa en India. Dus op basis van gegevens [voegen we vluchten naar bestemmingen toe] die veel schema's hebben ', zei Irfan in een virtuele discussie op vrijdag 19 juni.

Irfan legde uit dat zijn bedrijf met de minister van Toerisme en de minister van Vervoer had gecommuniceerd, aangezien dit beleid in overeenstemming was met de doelstellingen van de regering om de inkomsten uit deviezen in de toeristische sector te stimuleren. Volgens Irfan zouden door transitvluchten reizigers meer in transitlanden doorbrengen. Vervolgens vertelde hij over toeristen uit Parijs die naar Bali wilden maar door Bangkok moesten reizen.

Hij legde uit dat het winkelbudget van toeristen op Bali daarom zal krimpen omdat ze er een aantal in de hoofdstad van Thailand hebben doorgebracht. De inkomsten van Indonesië zullen dus niet optimaal zijn. "Dus als we van plan zijn een nieuwe vliegroute te openen, zullen we ons bijvoorbeeld rechtstreeks richten op [vluchten] van Parijs naar Denpasar," voegde hij eraan toe. Irfan zei echter dat het plan van Garuda Indonesia moet worden ondersteund door het schema van de passagiersdienstverplichting (PSO) van de regering.//en.antaranews.com

19
June

== Presidentiële woordvoerder Fadjroel Rachman zei dat de verkiezing van Indonesië als lid van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de VN voor de periode 2021-2023 een vorm van internationaal wereldvertrouwen is. De verkiezing werd gehouden op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York, Verenigde Staten op 17 juni 2020 lokale tijd. Volgens Fadjroel heeft de internationale wereld via de Verenigde Naties Indonesië eervol in de VN-Veiligheidsraad (2019-2020), de VN-Mensenrechtenraad (2020-2022) en de VN-Economische en Sociale Raad (2021-2023) geplaatst. Bij de verkiezingen ontving Indonesië 186 stemmen op een totaal van 190 stemmen. Daarnaast werden Japan en de Salomonseilanden gekozen om de Asia-Pacific Group te vertegenwoordigen. Guatemala, Bolivia, Argentinië en Mexico werden gekozen om de Latijns-Amerikaanse en Caribische groepen te vertegenwoordigen. (antara)

 

19
June
18
June

Australië zal de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ter waarde van 61 miljard Rp ondersteunen om de reactie en het herstel van Indonesië na de COVID-19-pandemie te ondersteunen. Dat zei Gary Quinlan, de Australische ambassadeur in Indonesië, dinsdag via een schriftelijke verklaring. WHO is een belangrijke partner voor Australië en Indonesië.Met dit nieuwe fonds zullen de WHO en Indonesië samenwerken om de Indonesische laboratoria te versterken, de manier waarop Indonesië gezondheidsinformatie verzamelt en gebruikt te verbeteren en patiënten en gezondheidswerkers in gezondheidsfaciliteiten te helpen beschermen.

Volgens WHO-vertegenwoordiger voor Indonesië Dr. N. Paranietharan, de komende twee jaar zal de WHO samenwerken met de Indonesische regering om betere nationale beleidsmaatregelen en procedures te ontwikkelen om beter te reageren op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. Daarom blijven Australië en de WHO samenwerken met Indonesië om ervoor te zorgen dat aan de gezondheids- en humanitaire behoeften wordt voldaan om de impact van COVID-19 op de samenleving te verminderen en de meest kwetsbaren te beschermen.//Antara,17.6’20Sg

 

18
June

De Indonesische regering zal doorgaan met het innen van digitale belastingen, ondanks een recente aankondiging door de Amerikaanse handelsvertegenwoordigers (USTR) om een ​​dergelijk beleid te onderzoeken, waarvan de VS zei dat het rechtstreeks gericht was op haar technologiereuzen. Minister van Financiën Sri Mulyani Indrawati zei dinsdag dat de regering alleen internetbedrijven verplicht om vanaf 1 juli belasting over de toegevoegde waarde (btw) te betalen over de verkoop van digitale producten en diensten.

De minister voegde eraan toe dat de bedrijven alleen als "belastinginner" zouden moeten optreden aangezien consumenten de belastingen zouden moeten betalen. De regering heeft moeite om meer inkomsten te innen om haar krapte in de begroting te financieren, aangezien de COVID-19-pandemie bijna alle bedrijfssectoren treft.

Wet nr. 2/2020 bepaalt dat de overheid btw kan heffen op belastbare immateriële goederen en / of diensten die worden verkocht via e-commerceplatforms en inkomstenbelasting of elektronische transactiebelasting kan heffen op e-commerce die wordt beheerd door buitenlandse individuen of digitale bedrijven die een aanzienlijke economische aanwezigheid. De aanzienlijke economische aanwezigheid zal worden bepaald aan de hand van het bruto gecirculeerde product van het bedrijf, de verkoop en / of actieve gebruikers in Indonesië // Voi.jakpost

17
June

De Indonesian National Library en het National Development Planning Agency (BAPPENAS) / Ministerie van Nationale Ontwikkelingsplanning houden op woensdag 17 juni 2020 een webinar getiteld "Awakening from a pandemic with literacy" over de zoomteleconferentie-applicatie die ook live wordt uitgezonden streaming via Youtube van de Indonesia National Library. Director of High Education, Science and Culture of BAPPENNAS / Hadiat tijdens een virtuele persconferentie op maandag (15/06 stelde dat het niveau van geletterdheid het vermogen van mensen bepaalt om te identificeren, begrijpen en interpreteren) de informatie moest worden omgezet in productieve activiteiten.

"Natuurlijk begint het met schrijven, lezen, begrijpen, implementeren en ontwikkelen. Het is het belangrijkste. Ik denk dat geïnnoveerde geletterdheid en creativiteit onze gezamenlijke inspanning moeten zijn om Indonesische mensen aan te moedigen om voortdurend de mogelijkheid te hebben om productief. Dus, het is de hoofdlijnen van het beleid dat BAPPENAS uitvoert in de relevante context van de workshop die BAPPENAS zal doen". Zei Directeur Hadiat

Het webinar over "Awakening from a pandemic with literacy" zal worden bijgewoond door enkele sprekers die bestaan ​​uit het hoofd van de Nationale Bibliotheek Muhammad Syarif Bando, gouverneur van Jakarta Anies Baswedan, Media Practitioner, Helmy Yahya en Regent of Magetan, East Java Suprawoto. Tijdens het webinar zal ook de minister van Nationale Ontwikkelingsplanning / Suharso Monoarfa optreden als keynote speaker.  Het webinar zal ook worden bijgewoond door ongeveer 1.000 deelnemers, bestaande uit vertegenwoordigers van ministeries / instellingen, regionale overheden (Bappeda en bibliotheekbesturen), academici, alfabetiseringsactivisten en het grote publiek // (VOI / NUKE / FAISAL / AHM)