Tuesday, 10 December 2019 13:55

人民协商会议主席希望消除腐败委员会将更加积极地铲除腐败

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Ketua MPR Dorong Pemerintah Akselerasi Pembangunan SDM

人民协商会议主席Bambang Soesatyo希望消除腐败委员会更积极地根除腐败。周一在雅加达的反腐败委员会的红白大楼参加2019年世界反腐败日的亮点后,Bambang表示的。他还希望,关于反腐败委员会2002年第30号法律的第二修正案的2019年第19号法律的颁布不会成为反腐败委员会工作的障碍。Bambang还感谢2015-2019年消除腐败委员会负责人一直在努力执行预防腐败的任务。

Read 174 times Last modified on Thursday, 12 December 2019 14:24